Klubbregler for Flekkerøy Padleklubb

Regler i klubben

 1. Generelt
  Som medlem må du overholde klubbens lover og regler. Det er en forutsetning at du er svømmedyktig og at du gjør deg kjent med bruk av kajakk, før du benytter deg av vårt utstyr. Flekkerøy padleklubb har ansvar for å tilby deg en sikker padleopplevelse, du har ansvar for å følge vårt reglement.
 2. Nøkkel
  Klubbhuset skal alltid være stengt når det ikke er noen i klubben. Alle medlemmer er ansvarlige for at alle dører som skal være låst, er det. Vis ansvar for klubbens og medlemmenes eiendeler.
 3. Klubbåter til utlån
  Klubben har en del kajakker til utlån for medlemmene. Det er utarbeidet egne regler for lån av klubbåter (se under.) Videre er det en forutsetning at du som er nytt medlem, har tatt et instruksjonskurs hos oss (eller annet sted som tilbyr slikt kurs i regi av Padleforbundet), før bruk av vårt utstyr. Da vil du være bevisst behandling av utstyret, kunne grunnleggende padleteknikk, samt gjøre kameratredning.

Regler for bruk av klubbens kajakker

Flekkerøy Padleklubb har en del kajakker til utlån for medlemmer. Ukyndig bruk kan føre til ulykke, sett deg derfor inn i disse reglene. Disse er laget for å gjøre padlingen sikrere for deg.

 1. Alle som bruker klubbens kajakker skal signere for dette i låneboken før tur. Der skriver man navn, dato, klokke ut/inn, båtnummer og eventuelle skader/defekter på kajakkene.
 2. Er du under 15 år, må du ha med deg en voksen over 18 år, ved bruk av kajakk.
 3. Velg en kajakk som passer ditt ferdighetsnivå
 4. Forsikre deg om at kajakken er sjødyktig. Sjekk at det ikke er hull i den eller andre skader. Sjekk spesielt at lastelukene har lokk og at disse er tette, samt at skroget er helt. Skader/mangler skal umiddelbart rapporteres i låneboka, eller varsles båthallansvarlig i klubben.
 5. Du må kunne bruke utstyret riktig: ikke tøm kajakk for vann på land (da knekker den). Sitt aldri i båten på land (testing av sits/pedaler/sparkebrett gjøres på vannet). Påse at roret aldri berører brygge/land (legg kajakken på skrå ut over brygga, med akterenden over bryggekanten).
 6. Det er påbudt å bære vest på kroppen under padling.
 7.  Alle båter og plassene er nummerert. Påse at roret er dradd ordentlig opp og festet med strikk (gjelder de kajakker med ror) Legg åre og vest tilbake på plass.
 8. Utlån av kajakker er på dagbasis. Lån utover dette må det avklares med klubbens leder.

Flekkerøy Padleklubb

Alsviga, 4625 Flekkerøy

Mobil leder: 95824511

Epost: flekkeroypadleklubb@outlook.com