Innkalling Årsmøte 12.2.20 kl 19.00 sted Flekkerøy historielags lokaler, Lindebøskauen

Årsmøte innkalling 2020 Flekkerøy padleklubb

Innkalling til årsmøte 2020 Flekkerøy padleklubb
onsdag 12.2.19 kl 19.00 , Sted : Flekkerøy Historielag, Lindebøskauen

 

 

 

Vi gjør oppmerksom på at møte avholdes i Flekkerøy Historielags lokaler i Lindebøskauen.

 

Saker til årsmøte sendes innen 10.12.20 til:

Flekkeroypadleklubb@outlook.com

 

Forslag til valgkomiteen sendes til Olav Seime innen 1.2.20 :

olavmseime@hotmail.com

 

Lukk meny