Årsmøte 2021

Årsmøte dato er ikke satt enda, og vi vil komme med dato når det er forsvarlig å møtes i gruppe.
Styret ønsker å få inn saker til årsmøte og forslag av personer til styre innen 9.4.21.
Dette for å kunne innkalle til årsmøte på kort varsel, dvs 14 dager før.

Forslag til saker og forslag til valgkomiteen sendes til :
Anne.Grete.Reinertsen@hotmail.com innen 9.4.21