Årsmøte 2021

Årsmøte dato er ikke satt enda, og vi vil komme med dato når det er forsvarlig å møtes i gruppe. Styret ønsker å få inn saker til årsmøte og forslag av personer til styre innen 9.4.21. Dette for å kunne innkalle til årsmøte på kort varsel, dvs 14 dager før. Forslag til saker og forslag til valgkomiteen sendes til : Anne.Grete.Reinertsen@hotmail.com innen 9.4.21

Fortsett å leseÅrsmøte 2021