Innkalling Årsmøte 12.2.20 kl 19.00 sted Flekkerøy historielags lokaler, Lindebøskauen

Årsmøte innkalling 2020 Flekkerøy padleklubb Innkalling til årsmøte 2020 Flekkerøy padleklubb onsdag 12.2.19 kl 19.00 , Sted : Flekkerøy Historielag, Lindebøskauen       Vi gjør oppmerksom på at møte avholdes i Flekkerøy Historielags lokaler i Lindebøskauen.   Saker til årsmøte sendes innen 10.12.20 til: Flekkeroypadleklubb@outlook.com   Forslag til valgkomiteen sendes til Olav Seime innen 1.2.20 : olavmseime@hotmail.com  

Fortsett å leseInnkalling Årsmøte 12.2.20 kl 19.00 sted Flekkerøy historielags lokaler, Lindebøskauen